จดหมายข่าวมีนาคม 2565- ธนาคารขยะชุมชนตลุงหว้ารับฝากขยะประจำเดือนมีนาคม 2565