จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2565-กองการประปารับเกียรติบัตรจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา