จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565- โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม(มอบบ้านผู้ยากไร้)