จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565- ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน