จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565-ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลหนองหัวฟาน