จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม2566-โครงการก่อสร้างศาลตาปู่ (ปิดทองหลังพระ)