โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง