โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อให้เด็กเยาวชน มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร
ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน