จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565-โครงการเทศบาลปลอดโฟมและถุงพลาสติก