กองช่าง

นายวาทิตต์ เรียมริมมะดัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวาทิตต์ เรียมริมมะดัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจตุพล นันทน์ธนกุล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายจตุพล นันทน์ธนกุล

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ว่าง
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายภาคภูมิ เกิดมงคล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายภาคภูมิ เกิดมงคล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายบรรจบ ศาลากลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายบรรจบ ศาลากลาง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณิชานันท์ จารุวิทยพงศ์
คนงานทั่วไป

นางสาวณิชานันท์ จารุวิทยพงศ์

คนงานทั่วไป

นายจีรศักดิ์ ขอมอบกลาง
คนงานทั่วไป

นายจีรศักดิ์ ขอมอบกลาง

คนงานทั่วไป

นางกาเหวา เสนาจอหอ
จ้างเหมาบริการ

นางกาเหวา เสนาจอหอ

จ้างเหมาบริการ