การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน อุตสาหกรรม น้ำเสีย จึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรมมที่เป็นแหล่งกำเนิดสิ่งปะปนอยู่ในของเหลว

บัดนี้กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการรวบรวมผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาล ทีั้ง 10 ชุมชน ไม่พบสภาพปัญหาน้ำเสีย

ข้อมูลจาก : กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม