ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน 2 โครงการ

ผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์