รับสัมครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน