เคล็ดลับวิธีการประหยัดน้ำประปาในบ้านคุณ

1. อย่าเปิดน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ขณะล้างหนา้ แปรงฟัน โกนหนวด ควรจะรองน้ำใส่ภาชนะไว้ให้เพียงพอแล้วนำมาล้าง เพราะการที่น้ำไหลออกจากก๊อกโดยตรง จะใช้น้ำมากกว่าการล้างด้วยน้ำที่บรรจุในภาชนะถึงร้อยละ  50

2. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ

3.เราสามารถน้ำนำที่ล้างจานชาม มารดผักรดต้นไม้ได้

4. ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาขณะที่ล้างรถ ควรรองน้ำใส้ภาชนพแล้วทำการล้าง จะประหยัดน้ำได้มาถึง 300 ลิตรต่อครั้ง

5.ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร เพราะทำให้การล้างน้ำนั้นใช้ปริมาณเป็นจำนวนมาก

6.กรณีซักผ้าด้วยมือควรรองน้ำใส่ภาชนะแ่ค่พอใช้ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เพราะจะสิ้นเปลืองมากกว่าการซักผ้าด้วยการกักเก็บน้ำใใส่ภาชนะไว้