กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “โดยจัดให้มีกิจกรรม( Big Cleaning Day )เพื่อทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ให้สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม