เส้นหมี่โคราช

สินค้าประจำตำบล : เส้นหมี่โคราช

โรงงานผลิตเส้นหมี่ภานุเจริญ

148 หมู่ 5 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290

ติดต่อ : คุณกล้วย คิดการ

โทร : 08 9846 9266