กิจกรรมในเทศบาล

ทั้งหมด

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม… [อ่านต่อ]

กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พศ. 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มอบหมายให้ นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาลฯ … [อ่านต่อ]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร พน… [อ่านต่อ]

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอ… [อ่านต่อ]

มอบรถเข็นให้กับอาสาสมัครบริบาลเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รอง… [อ่านต่อ]

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ขามสะแกแสง

วันที่ 29 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ขามสะแกแสง ณ สนา… [อ่านต่อ]

ทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร… [อ่านต่อ]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงา… [อ่านต่อ]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเท… [อ่านต่อ]

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการติดตา… [อ่านต่อ]

สไลด์กิจกรรม

- ขณะนี้ระบบปิดการแสดงผล จะใช้งานได้ในช่วงเวลาถัดไป -

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ

สิ่งที่น่าสนใจ

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา