กิจกรรมในเทศบาล

ทั้งหมด

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2562

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬ… [อ่านต่อ]

"โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ… [อ่านต่อ]

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดก…

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหินตั้งและชุมชนหัวหนอง ร่วมต้… [อ่านต่อ]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 … [อ่านต่อ]

การซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

          [อ่านต่อ]

โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ “โ… [อ่านต่อ]

โครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุ ประจำปี 2562 โดย

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการฝึกอบรมการเผช… [อ่านต่อ]

โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์-วันพุธ ของทุกสัปดาห์ โดยเริ่มกิ… [อ่านต่อ]

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริการ พนักงา… [อ่านต่อ]

กิจกรรมการดำเนินโครงการ “เพิ่มสวนหย่อมและสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน”

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ… [อ่านต่อ]

ภาพกิจกรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน