การรายงานการครบกำหนดเลื่อนระดับ ปี 2564

สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอส่งรายงานการเลื่อนระดับการการเลื่อนตำแหน่งในสายงานให้พนักงานเทศบาล

เพื่อวางแผนในความก้าวหน้าในสายงาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :