ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561