ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562