จดหมายข่าวมีนาคม 2565-ประชุมสัญจร เสริมพลังชมรมผู้สูงอายุ โซน 2 จังหวัดนครราชสีมา