เว็บบอร์ด > เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จะดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ประจำปีงบประมาณ  2562  มีความประสงค์นำคณะเข้าศึกษาดูงานการจัดตั้งธนาคารขยะ ตามที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินการและ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ วิทยากร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะศึกษาดูงานจำนวน 50 คน หากกำหนดการดังกล่าวไม่สะดวกต่อทางเทศบาลฯ ขอให้ท่านแจ้งกำหนดการที่สามารถดำเนินการได้ที่ 062 108 2157 นางชุติมา  เกษาหอม ผู้ประสานงาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

กลับ
avatar

ชื่อ : อบต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ip : 101.51.0.19

กระทู้ : เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จะดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ประจำปีงบประมาณ  2562  มีความประสงค์นำคณะเข้าศึกษาดูงานการจัดตั้งธนาคารขยะ ตามที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินการและ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ วิทยากร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะศึกษาดูงานจำนวน 50 คน หากกำหนดการดังกล่าวไม่สะดวกต่อทางเทศบาลฯ ขอให้ท่านแจ้งกำหนดการที่สามารถดำเนินการได้ที่ 062 108 2157 นางชุติมา  เกษาหอม ผู้ประสานงาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:07:16

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จะดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ประจำปีงบประมาณ  2562  มีความประสงค์นำคณะเข้าศึกษาดูงานการจัดตั้งธนาคารขยะ ตามที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินการและ
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ วิทยากร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะศึกษาดูงานจำนวน 50 คน หากกำหนดการดังกล่าวไม่สะดวกต่อทางเทศบาลฯ ขอให้ท่านแจ้งกำหนดการที่สามารถดำเนินการได้ที่ 062 108 2157 นางชุติมา  เกษาหอม ผู้ประสานงาน
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

avatar

ชื่อ : นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ

ip : 101.51.37.11

ตอบกระทู้ : เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จะดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ประจำปีงบประมาณ  2562  มีความประสงค์นำคณะเข้าศึกษาดูงานการจัดตั้งธนาคารขยะ ตามที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินการและ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ วิทยากร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป คณะศึกษาดูงานจำนวน 50 คน หากกำหนดการดังกล่าวไม่สะดวกต่อทางเทศบาลฯ ขอให้ท่านแจ้งกำหนดการที่สามารถดำเนินการได้ที่ 062 108 2157 นางชุติมา  เกษาหอม ผู้ประสานงาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:37:37

รบกวนติดต่อประสานงาน กลับมาที่ นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 081-0740798

ตอบกระทู้