ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

เพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน


 

 

 

ภาพข่าว งานนิติการ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :